အမြန်နှုန်း-ချိန်းတွေ့ဖိလစ်ပိုင်

ဖိလစ်ပိုင်မြန်နှုန်းချိန်းတွေ့၊ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်။
မိန်းကလေးများအဘို့အချိန်းတွေ့ဗီဒီယိုဓါတ္ပံုမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူအခမဲ့ အတွေ့တဲ့မိန်းကလေးက လက်ထပ်ဖို့လိုလားတွေ့ဆုံ ရကျွမ်းနှင့်အတူယောက်ျား အမျိုးသမီးလိုတွေ့ဆုံ ဗီဒီယိုချက်တင်စုံတွဲများ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဗီဒီယိုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းဒီယိုစကားပြောခန်း ဓါတ္ပံုချိန်းတွေ့